• Econet Wireless Burundi

  281 A, Boulevard de l'uprona

  BP: 431 , Bujumbura Burundi

 • (+257) 76 222 506

  info@econet.bi

  info@econet.bi

 • Lun- Vend: 8hr - 17hr

  Sam: 11hr - 15hr

  Dim: 10hr - 14hr

BWAKEYE BURUNDIEconet leo yabazaniye BWAKEYE BURUNDI ! ! !

Guhamagara kw-ifaranga 2 gusa ku musengoda ubu birashoboka ku muhora wanyu wa Econet leo mwikundira! Econet leo yabazaniye BWAKEYE BURUNDI !!! Igiciro kidasanzwe!
Econet leo yabazaniye BWAKEYE BURUNDI, akarusho kadasanzwe. Bwakeye Burundi, akarusho kaje mu ntumbero yo kworohereza abanywanyi badahengeshanya gushigikira uwo muhora. Ni akarusho kabaha ubushobozi bwo guhamagara kw-ifaranga 2 gusa ku musegonda inomero zose za Econet leo, mu kiringo c’isaha  iri hagati y’isaha cumi n’imwe z-agaturuturu gushika isaha cumi na zibiri z’agatondo.

Muti bikora gute ?


Umunywanyi wese afise ikarata y’umuhora wa Econet leo ararekuriwe guhimbarirwa ako karusho muri ico kiringo gatunganijwemwo, n’ukuvuga hagati y’isaha cumi n’imwe z’agatondo (5H du matin) gushika isaha cumi na zibiri z’agatondo (6H du matin).
Umunywanyi atora iterefone yiwe irimwo ikarata simu y’umuhora wa Econet leo, akishiriramwo ama inite, agaheza agaterefona incuti, abagenzi, ababanyi, n’abandi bose yifuza basanzwe bari kumwe ku muhora wagukiye bose wa Econet leo. Abahamagara kuri 2F kw-isegonda. Umunywanyi arekuriwe guhamagara abo yifuza bose muri ico kiringo, ata nkomanzi.

Ntimutangwe rero kumenyesha abanyu iyo nkuru ihimbaye, ngo nabo bahamagare abagenzi n’incuti zabo batavunitse na BWAKEYE BURUNDI.
Bwakeye Burundi!!!
Econet leo ntaco itagira ngo yorohereze abanywanyi bayo.
Econet leo izokwama ibatangaza!
Econet leo, turi kumwe namwe!


Our Brands

 • 22 novembre 2015 Super User Read More
 • 22 novembre 2015 Super User
 • 22 novembre 2015 Super User
 • 22 novembre 2015 Super User
 • 22 novembre 2015 Super User
 • 1
 • 2
 • 3