• Econet Wireless Burundi

  281 A, Boulevard de l'uprona

  BP: 431 , Bujumbura Burundi

 • (+257) 76 222 506

  info@econet.bi

  info@econet.bi

 • Lun- Vend: 8hr - 17hr

  Sam: 11hr - 15hr

  Dim: 10hr - 14hr

Econet leo, umuhora umaze imyaka irenga 20 ufasha abarundi mu buhinga bwo gutumatumanako amakuru, yafashe mu mugongo ishirahamwe AFRIKA MASHARIKI FEST mw-ihiganwa ryo gusigana ku makinga “PEDAL for PEACE”, ihiganwa ryitiriwe amahoro.

Mw’ihangiro ryayo ryo guteza imbere abarundi mu buzima bwabo no kwifatanya n’abarundi bose mu bikorwa vyabo, Econet leo ifashe mu mugongo ico gikorwa.

Iryo higanwa rizotangura italiki 11 Kigarama gushika 15 Kigarama 2017. Bitegekanijwe ko urugendo ruzoca mu ntara zikurikira :

 1. Umunsi wa 1 :  Ngozi- Kyanza -Bugarana- Bujumbura : italiki 11 Kigarama
 2. Umunsi wa 2 : Bujumbura – Nyaza lac : italiki 12 Kigarama
 3. Umunsi wa 3 : Nyanza lac – Cankuzo : italiki 13 Kigarama
 4. Umunsi wa 4 : Cankuzo -  Karuzi : italiki 14 Kigarama
 5. Umunsi wa 5 : Karuzi – Gitega : italiki 15 Kigarama

Econet leo izokwifatanya n’abarundi bose bazoba bahishikiye mu gushigikira amahoro mu gihugu c’Uburundi nkuko twemere ko : “Ahari amahoro, umuhoro uramwa”. Hari amahoro, bose bakura amaboko mu mpuzu, bagakora ibikorwa vyo kwiteza imbere, ubutunzi n’ukubaho neza bigashwara igihugu cose.

Mu bikorwa vyo gushikira abarundi mu buzima bwabo bwa minsi yose, Econet leo kandi ihora yifatanya n’abari mu bikorwa vy’iterambere vyo kwubaka amashule, amavuriro, ama stades y’inkino mu ntara zitandukanye z’igihugu. Econet leo iraterera kandi n’agacumu k’ubumwe mu migambi itandukanye: akarorero ni gufata mu mugongo impfuvyi biciye mu gisata “Higher Life Foundation”, aho Econet leo ifashe mu mugongo abanyeshule barenga 500 bari mu mashule atandukanye mbere no hanze mu mahanga.

Nk’uko, Econet leo, iserukiwe n’uwuyitwara, muri BUJUMBURA PEACE RUN muri Rusama 2017 yabivuze mw’ijambo ryiwe,  « turashigikiye amahoro kandi tuzokwama tuyashigikiye ».

Turatumiye abarundi bose kuzoza kwifatanya natwe gushigikira ico gikorwa no gushigikira amahoro.


Our Brands

 • 22 novembre 2015 Super User Read More
 • 22 novembre 2015 Super User
 • 22 novembre 2015 Super User
 • 22 novembre 2015 Super User
 • 22 novembre 2015 Super User
 • 1
 • 2
 • 3